ΣΠΥΡΑΝΤΡΕΑΣ ταβέρνα

Μια ταβέρνα με ιστορία στο λιμάνι της Ερμιόνης. Έγινε ολοκληρωτική ανακαίνιση με σεβασμό στην παράδοση.

Έργα

Ξύλινο πάτωμα, ξύλινη οροφή, πέτρα και σοβάς.

Ξύλινο πάτωμα, ξύλινη οροφή, πέτρα και σοβάς.

Ξύλινο πάτωμα, ξύλινη οροφή, ξύλινα κλασικά κουφώματα.

Ξύλινο πάτωμα, ξύλινη οροφή, πέτρα και σοβάς.

Ξύλινο πάτωμα, ξύλινη οροφή, πέτρα και σοβάς.

Ξύλινο πάτωμα, ξύλινη οροφή, ξύλινα κλασικά κουφώματα.