Εξοχική κατοικία στο Κρανίδι (1)

Έργα

Πισίνα με πέπλες. Επιχείλιο και σχαράκι με μάρμαρο. Στρώση ακανόνιστη με μάρμαρο.

Πισίνα με πέπλες. Επιχείλιο και σχαράκι με μάρμαρο. Στρώση ακανόνιστη με μάρμαρο.

Πισίνα με πέπλες. Επιχείλιο και σχαράκι με μάρμαρο.

Ακανόνιστη στρώση μαρμάρων, επιχείλια από μάρμαρο, άποψη του εξωτερικού χώρου

Μάρμαρο ακανόνιστο σε στρώση, πέτρινοι τοίχοι, χτιστό bbq

Πέτρινη σκάλα, ακανόνιστη στρώση μαρμάρων, επιχείλια από μάρμαρο

Πέτρινη σκάλα

Μασίφ κουτούκια για σκαλοπάτια

Μάρμαρο ακανόνιστο σε στρώση, πέτρινοι τοίχοι, μαρμάρινα επιχείλια, πέπλες στην πισίνα

Πέτρινο bbq με μαρμάρινο πάγκο με μετώπη. Ξύλινη πέργολα.