Εξοχική κατοικία στην Ερμιόνη (1)

Έργα

Περιβάλλων χώρος πισίνας, επιχείλια και σχαράκια με Τραβερτίνο.

Μπάνιο με ενιαίο πάγκο και υποκαθίμενους νιπτήρες, ξύλινη επένδυση σε sticks.

Πάγκος μπάνιου από μάρμαρο με υποκαθίμενο νιπτήρα.

Μπάνιο με ενιαίο πάγκο και υποκαθίμενους νιπτήρες, ξύλινη επένδυση σε sticks. Ενιαίο μαρμάρινο καπάκι στην μπανιέρα.

Κατασκευή διαχωριστικού τύπου sandwich με κάθετα μαρμάρινα φιλέτα και σχισμή για τοποθέτηση κρυστάλλων.

Περιβάλλων χώρος πισίνας με Τραβερτίνο σε μεγάλες διαστάσεις.

Περιβάλλων χώρος πισίνας, επιχείλια και σχαράκια με Τραβερτίνο.

Περιβάλλων χώρος πισίνας, επιχείλια και σχαράκια με Τραβερτίνο.

Κατασκευή διαχωριστικού τύπου sandwich με κάθετα μαρμάρινα φιλέτα και σχισμή για τοποθέτηση κρυστάλλων. Επένδυση τοίχων με μάρμαρα σε φιλέτα.

Μπανιέρα με ενιαίο μαρμάρινο καπάκι.

Επιχείλιο και σχαράκι από Τραβερτίνο.

Επιχείλιο και σχαράκι από Τραβερτίνο.

Τραβερτίνο σε στρώση, επιχείλια και σχαράκια.

Τραβερτίνο σε στρώση, επιχείλια και σχαράκια.

Τραβερτίνο σε στρώση, επιχείλια και σχαράκια.

Στρώση Τραβερτίνο σε μεγάλες διαστάσεις.

Σκάλα με Τραβερτίνο.

Σκάλα και στρώση με Τραβερτίνο.

Μπάνιο με τσιμεντοκονία στους τοίχους, κατασκευή πάγκου με μετόπη και πόδια στήριξης από μάρμαρο.

Επένδυση μπάνιου με μάρμαρο σε sticks.

Επένδυση μπάνιου με μάρμαρο σε sticks. Λεπτομέρεια στην τοποθέτηση!

Μπάνιο με τσιμεντοκονία και μάρμαρα σε διαχωριστικά και πάγκους. Κρύσταλλα στο ντους.

Μπάνιο με ενιαίο πάγκο και υποκαθίμενους νιπτήρες, ξύλινη επένδυση σε sticks. Ενιαίο μαρμάρινο καπάκι στην μπανιέρα.

Μπάνιο με ενιαίο πάγκο και υποκαθίμενους νιπτήρες, ξύλινη επένδυση σε sticks. Ενιαίο μαρμάρινο καπάκι στην μπανιέρα.

Πάγκος ενιαίος με μάρμαρο.

Συνδυασμός επένδυσης με ξύλο και μάρμαρο σε sticks. Εσοχές στο ντους.

Επένδυση τοίχου με μάρμαρο σε sticks. Γραμμικό σιφώνι στην ντουζιέρα.

Επένδυση τοίχου με μάρμαρο σε sticks. Γραμμικό σιφώνι στην ντουζιέρα και χτιστό καθιστικό.

Πάγκος μαρμάρινος με υποκαθίμενους νιπτήρες. Τσιμεντοκονία στους τοίχους.

Πάγκος μαρμάρινος με υποκαθίμενους νιπτήρες. Τσιμεντοκονία και μαρμάρινη επένδυση σε sticks στους τοίχους.

Τοίχοι και διαχωριστικό ντουζιέρας με μάρμαρο σε κάθετα φιλέτα. Τσιμεντοκονία στους τοίχους.

Τοίχοι και διαχωριστικό ντουζιέρας με μάρμαρο σε κάθετα φιλέτα. Κρύσταλλα στην ντουζιέρα.

Μπάνιο με μάρμαρα και τσιμεντοκονία.

Μπάνιο με μάρμαρα και τσιμεντοκονία.

Πάγκος κουζίνας με γρανίτη.

Επιχείλιο και σχαράκι από Τραβερτίνο.

Δάπεδο με Τραβερτίνο σε μεγάλες διαστάσεις.

Επιχείλιο και σχαράκι από Τραβερτίνο.

Σκάλα και δάπεδο με Τραβερτίνο.

Σκάλα με Τραβερτίνο.

Σκάλα και δάπεδο με Τραβερτίνο. Ιδιαίτερα σκαλομέρια στην σκάλα.

Δάπεδο με Τραβερτίνο κομμένο στις επιθυμητές διαστάσεις ανάλογα με τον χώρο.

Σκάλα και δάπεδο με Τραβερτίνο. Ιδιαίτερα σκαλομέρια στην σκάλα.