Πισίνες με πέπλες

Πέπλες μικρές και μεγάλες, σε χρώματα από την φύση, με γυαλάκια ή χωρίς! Οι συνδυασμοί στα χρώματα και τα μεγέθη (κοκκομετρίες) ατελείωτες. Το αποτέλεσμα… η παραλία στην πισίνα σας!

Έργα

Πισίνα με πέπλες.

Πισίνα με πέπλες.

Πισίνα με πέπλες.

Καταρράκτης πισίνας με πέπλες.

Καταρράκτης πισίνας με πέπλες.

Πισίνα με πέπλες. Επιχείλιο και σχαράκι με μάρμαρο.

Πισίνα με πέπλες. Επιχείλιο και σχαράκι με μάρμαρο. Στρώση ακανόνιστη με μάρμαρο.

Πισίνα με πέπλες. Επιχείλιο και σχαράκι με μάρμαρο. Στρώση ακανόνιστη με μάρμαρο.

Πισίνα με πέπλες.